Benne az MNASZ javasolt Elnökségének névsorával, rövidtávú terveivel, valamint a javasolt Elnök és Alelnök jelölt elképzeléseivel.

Program az autósport jövőjéért

Az MNASZ tagságának, versenyzőinek, rendezőinek.

Az autósport elmúlt néhány évében tapasztalt belső és külső körülmények kedvezőtlen hatásainak megállítására, a hazai autósport fejlődésének elősegítésére a sportág belső erőinek egy célért való egyesítésére egy „szövetség” jött létre a közelmúltban.  Az újdonsült, sokak számára talán meglepőnek tűnő szövetkezés mozgatói, létrehozói a Hungaroring Sport Zrt, – mint a legnagyobb magyar autósport vállalkozás – vezetői, valamint Ferjáncz Attila, az MNASZ jelenlegi elnöke, a magyar autósport szimbolikus megtestesítője.

Ezen személyek – egyeztetve az állami és parlamenti sportvezetéssel – a sportágon belül lefolytatott információ gyűjtések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az MNASZ december 18-i közgyűlésén egy, a korábbi választási ciklusokban megszokott összetételű elnökség helyett egy új szemlélet alapján felkért tagokból álló elnökséget javasolnak az MNASZ tagjainak megválasztásra.

A javasolt Elnökség:

Frank Tamás (HSZRT alelnöke, FIA elnök tanácsadója, FIA F1 bizottság tagja) Elnök

Ferjáncz Attila (MNASZ Elnök, Örökös Magyar Rallye Bajnok, Rallye EB bronzérmes) Örökös Tiszteletbeli Elnök

Gyulay Zsolt (HSZRT Elnök vezérigazgató, MOB alelnök, Olimpiai és világbajnok) Általános Alelnök

Szamos Miklós (Volt MNASZ Elnök, alelnök, vállalkozó) Sportszakmai Alelnök

Dr. Láng Zsolt (Parlamenti képviselő, BP. II. ker. polgármester) Elnökségi tag

Jászai Gellért (SCD grup tulajdonos-elnök, Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. elnök) Elnökségi tag

Nagy Csaba (Parlamenti képviselő, Pécs Város alpolgármestere) Elnökségi tag

Dr. Seregi János (MFB Zrt Agrár és Zöldbank Főigazgatóság ügyvezető igazgató) Elnökségi tag

Kovács Tamás (Opel Hungary ország-igazgató) Elnökségi tag

Othmar Michl (Uniqa Biztosító vezérigazgató) Elnökségi tag

A testület, megválasztása esetén az MNASZ-t egy társadalmilag és szakmailag elismert szervezetté kívánja fejleszteni, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a magyar autóversenyző társadalom számára minél szélesebb lehetőségek nyíljanak meg a fejlődés útján. Úgy ítéljük meg, hogy a fenti összetételű elnökség úgy képviselheti sportágunkat, hogy az olimpiai sportágak mellett mi is képesek legyünk érdekeink képviseletére a döntéshozatali mechanizmusban.

Az új összetételű elnökség vállalja, hogy a rövid távú tervei végrehajtása mellett 2011. május 30.-ig elkészíti a sportág fejlesztésére vonatkozó közép és hosszú távú fejlesztési stratégiáját, azt szakmai vitára bocsátja és annak elfogadása esetén, hozzákezd annak végrehajtásához.

Kezdeti lépeseket a következő – rövid távú programban szeretnénk összefoglalni.

Az MNASZ javasolt elnökségének rövid távú tervei:

– A javasolt elnökség független, elfogulatlan szervezetként deklarálja önmagát. Alapelvük, hogy tevékenységüket igazságosan, elfogulatlanul, szigorúan szakmai alapokon kívánják végezni, függetlenül egyes csapatok, versenyzők lobbytevékenységétől, de versenyzőbarát szemlélettel,

– A fenti, javasolt elnökség összetételénél fogva meg tudja őrizni objektivitását, tárgyilagosságát minden szükséges döntés meghozatalában. Tagjai beosztásuk, felkészültségük, társadalmi helyzetük okán képesek és tudnak tenni a sportágért, amelynek elkötelezett hívei,

– Célként tűzzük ki a bajnoki rendszer működtetési költségeinek a csökkentését, a versenyzői terhek mérséklését, mely által a résztvevők számának emelkedése is várható. A költségek optimalizálása mellett a szövetség bevételeinek növelése alapvető feladat. A tervezett elnökség tagjai között jó néhány olyan gazdasági szakember szerepel, akik képesek segíteni a Szövetség gazdálkodásának mind átláthatóbb működését, a rendelkezésre álló források felkutatását, és ezek optimális felhasználását,

– Rövid és középtávú tervekben szerepel az MNASZ vezetői utánpótlásának kinevelése, generáljuk és segítjük a tenni akaró sporttársaink integrálását a tervek végrehajtásába,

– Működési alapelvünk, hogy a szakági bajnokságok szabályainak előkészítése, módosítása, alkalmazási rendszere, valamint az adott terület elsőfokú döntéshozatala a szakágaknál történjen. Fontos szempont a szabályok stabilitása (legalább a két évre előre tervezés lehetősége meglegyen), és egyértelmű megszövegezése. Nem támogatjuk azt, hogy a szövetség égisze alatt szervezett bajnokságok szabályai az adott sorozat kezdete előtt rövid idővel változhassanak, konzekvensen kívánjuk képviselni a kiszámíthatóságot, a stabilitást,

– Feladatunk, hogy szabályainkat tovább harmonizáljuk az FIA szabályaival, de kiemelten kívánjuk szem előtt tartani nemzeti sajátosságainkat, lehetőséginget és korlátainkat minden szakágban, az első a másodosztályú és az utánpótlás bajnoksági rendszereknél egyaránt.

– Az MNASZ javasolt elnöksége úgy kívánja végezni a feladatát, hogy minden szakág érdekeit egyformán szem előtt tudja tartani. Úgy ítéljük meg, hogy bár a szakágakban résztvevő sporttársaink létszáma eltérő, az MNASZ elnökségének azonban minden szakág érdekeit figyelembe véve kell tevékenykednie,

– Erősíteni kívánjuk a Szövetség szolgáltatói szerepét, minden lehetséges eszközzel be kívánjuk tartani, a „felügyel”, de nem „felülről irányít” szerepet,

– Fontos feladat az utánpótlás versenyzési lehetőségeinek a kiszélesítése, együttműködés az RTE, az MGSZ szervezőivel, versenyrendszereivel. Szükségesnek tartjuk a Gokart, szakági státuszának azonnali visszaállítását,

– Megítélésünk szerint az általános bizottságoknak (ATB, SSB, SFB) a szakágak munkáját kell segíteni, a területükre vonatkozó szabályok, ellenőrzések szövegezésében a szakágak felkérésére, és az ő iránymutatásaik szerint kell közreműködniük. Csak a saját testületeik működésére van, illetve lehet hatáskörük és nem a szakágak bajnokságaira. Ezen bizottságok vezetőinek elnökség általi kijelölése az IB többi tagjának egyetértésével fog megtörténni,

– A szakági döntések előtt az elnökség, a lényeges kérdésekben, egyeztetést tart célszerűnek a szakági döntés meghozatalakor figyelembe veendő szempontok, egységes szövetségi érdekek ismertetésére. Így nem valószínű az utólagos beavatkozás, a szakági döntések megváltoztatása. Az IB munkájának megkönnyítésére néhány sportszakmai munkabizottság felállítása is szükséges, pl.: „szabályalkotó és módszertani munkabizottság”, „másodfokú fellebbezéseket előkészítő munkabizottság”, „költségvetési és gazdálkodási munkabizottság” „média és marketing munkabizottság”. Mindegyik munkabizottság vezetője lehetőleg egy IB tag, vagy állandó IB megívott lenne, de tagjait nem a tisztségviselői körből kell összeállítani, ezzel lehetőséget is biztosítva szélesebb körnek a sportvezetésbe való bekapcsolódásra. Ezekbe a munkabizottságokba a titkárság egy – egy dolgozója is kijelölésre kerülne,

– Az IB vezetés munkájának előkészítése, segítése céljából létrehozunk egy 4-5 főből álló „IB koordinációs csoportot”, természetesen társadalmi munkásokból. A koordinációs csoportnak lesz a feladata a megjelenő ötletek, vélemények, panaszok összegyűjtése, személyes megbeszélések keretében történő egyeztetése. Indokolt esetekben ezen témákat IB ülés napirendjeként is javasolhatják,

– Szeretnénk a csapatok (nevezők) egy delegált képviselőjének is helyet adni mind az elnökség, mind az IB munkájában, tanácskozási státusszal.

– Biztosítani szeretnénk az IB tagok részére az elnökségi ülésen való megfigyelői jelenlét lehetőségét, biztosítva az első kézből kapott információáramlást,

– A versenyek felügyelő testületeibe bevonva – az FIA sikeres példáját leutánozva – lehetőséget szeretnénk biztosítani volt licences élversenyzőknek a tapasztalati alapon való szemlélet megjelenítésére,

– A javasolt elnökség valamennyi tagja vállalja, hogy amennyiben terveiket nem tudják teljesíteni, vagy tevékenységük az autósport ügyének nem hasznos, úgy önmaguktól lemondanak tisztségükről.

Frank Tamás elnökjelölt munkájának tervezett alapelemei:

– Egységes, a közös célokért tenni akaró és dolgozó szövetségi szervezet irányítása, ahol a rend és a szabályszerűség lesz a fő alapelv. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a belső széthúzások a jövőben megszűnjenek. A maga részéről a felsorolt személyekkel képes és akar is együtt dolgozni,

– Az FIA elnökének, Jean Todt úrnak személyes tanácsadójaként, az FIA F1 Bizottságának tagjaként, Bernie Ecclestone úr személyes jó ismerőseként, mindent elkövet, hogy az MNASZ és annak minden szakága számára, egyenlő mértékben a nemzetközi lehetőségek kiszélesedjenek, és az előnyös lehetőségekhez, rangos nemzetközi versenyrendezésekhez az MNASZ tagjai is hozzáférhessenek,

– Az FIA anyagi segítségével egy Közép-Kelet Európai autósport sportszakmai oktatási bázis létrehozását is kezdeményezi,

– Fontos feladatként kezeli a Rallycross EB visszaszerzését, és az Autócross EB megőrzését, valamint rallye IRC futam jövőjének biztosítását,

– Szándékában áll új támogatókat, pártoló tagokat megnyerni a szövetségnek, és minden új, előre mutató, az autósport számára kedvező elképzeléshez igazodó személyi javaslat befogadására kész,

– Nyitott minden új kezdeményezésre, várja a versenyzőktől, rendezőktől, tisztségviselőktől érkező új ötleteket, javaslatokat. Fórum rendszer kialakítását tervezi – személyes találkozók, elektronikus on-line kapcsolat formájában egyaránt, hogy az új gondolatok minél szélesebb körben megismerhetők legyenek,

– Személyében, mint a HSZrt tulajdonosa – Gyulay Zsolttal közösen – garanciát vállal a Hungaroring vállalásaiért.

Gyulay Zsolt alelnökjelölt munkájának tervezett sarokkövei:

– Sokéves általános sportvezetői tapasztalatait, személyes kapcsolatait használni fogja az autósport előremozdítása érdekében,

– Bírván az állami és parlamenti sportvezetés, a Magyar Olimpiai Bizottság vezetésének bizalmát, személyes kapcsolatain és a többi elnökségi tag kapcsolatain keresztül minden segítséget kihasznál, hogy a jogalkotók, és a kormányzat fel tolmácsolja és elősegítse az autósport számára kedvező döntések meghozatalát, akár mindezeknek, az elkövetkező, megújuló sporttörvényben való megjelenítését,

– Ugyancsak tervezi a sportág számára eddig nehézséget jelentő környezetvédelmi, úthasználati, műszaki feltételrendszeri kérdéskör államigazgatási körökben történő megtárgyalását, a maximálisan lehetséges engedmények elérését,

– Személyében, mint a HSZrt elnök-vezérigazgatója garanciát vállal a Hungaroring vállalásaiért.

A Hungaroring Sport Zrt lehetőségei az együttműködés elősegítése érdekében:

– Harmonikus, kiegyensúlyozott, kölcsönös segítségen alapuló viszony kialakítása az MNASZ-szel, mint nemzeti sporthatósággal. Cél, hogy minden magyar autósport versenyző, rajongó a versenypályát a hazai autósport szerves részének tekintse, ugyanakkor a pálya összes létesítménye segítse is az autósport működését. Az MNASZ döntéseivel, gördülékeny ügyintézéssel, szakmai támogatással, pedig nyújtson segítséget a pálya világeseményeinek előkészítési, lebonyolítási folyamataiban,

– A folyamatos és naprakész kapcsolat, valamint évente több mint nyolcmillió forint költségmegtakarítás érdekében, a HSZrt. helyet biztosít a szövetség székhelyének, irodáinak a Hungaroring területén, ahol a jelenlegivel megegyező, vagy akár jobb munkakörülmények, és az MNASZ tagjainak, versenyzőinek a kiszolgálása biztosított. Az irodák között az MNASZ Örökös Tiszteletbeli Elnökének irodája is helyet kap,

– Évente, térítésmentesen helyet biztosít a szövetség közgyűléseinek, szakági díjkiosztóinak, szövetségi fórumoknak,

– Egyeztetett feltételek mellett területet biztosít a Hungaroringen belül versenyautó (és kiegészítő eszközeik) tárolására alkalmas boxok létesítésére, biztosítva ezzel is, hogy a hivatalos pályabérlési időkön kívüli (kora reggel és este) időszakokban a versenyzők csupán az alap üzemeltetési költségek megtérítése mellett használhassák a versenypályát tesztelésre, autóbealításra, járatásra,

– Bérleti árkedvezményt kíván nyújtani az MNASZ bajnoki futamok megrendezéséhez a pályabérleti díjakból, és maga is törekszik nemzetközi események rendezésével a hazai autósportélet fellendítésére,

– Az MNASZ licenccel rendelkezők részére (licencenként 2 db) kedvezményes jegyeket biztosít a Forma 1 Magyar nagydíj megtekintésére,

– Tagi javaslatként, alapszabály módosításra tesz szövegszerű javaslatot az MNASZ jelenlegi elnökségénél az „Örökös Tiszteletbeli Elnök” tisztség létrehozására, és a javasolt elnökség létszáma alapján szükséges elnökségi létszám emelésére. A módosítási javaslat elfogadás esetén Ferjáncz Attilát javasolja Örökös Tiszteletbeli Elnöknek.

A program készítői mindenkitől várják azokat a javaslatokat, amiket megvizsgálva, szabályokhoz igazítva, be lehetne építeni az autósport jövőjének átformálási folyamatába. Az itt ismertetett programpontok megvalósulását elősegítő javaslatokat, felajánlásokat is örömmel meghallgatjuk.

Kérünk mindenkit, akinek a program elnyerte a tetszését, támogassa a felsorolt személyek megválasztását az ismertetett összetételben, és szavazatával nyújtson segítséget is az MNASZ decemberi közgyűlésén megválasztásukhoz. Így, a közös szándékkal, akarattal feltuningolt kedvenc sportágunk előtt megnyílnak majd a sokáig bezártnak érzett kapuk is, megújult erővel felbőghetnek a motorok…

Készült a felsorolt jelöltek közös akaratával.

Ha tetszett a cikkünk kérlek oszd meg másokkal is!